• Este será o nome que apareza como identificativo do seu stand.

  No caso de dispor de redes sociais, indique cales:

 • Max. file size: 128 MB.
  Se dispón na web do logotipo da súa empresa non é necesario volver a envialo.

 • Hidden
  Pola propia temática desta edición da Mostra, mostrarase nun panel divulgativo no propio pavillón todas estas frases que todos os expositores nos fagades chegar. A modo de exemplo, deixámosvos esta frase:

  "O agro de Baixo Miño supón unha importante fonte de emprego e desenvolvemento profesional das persoas do territorio".

  Se precisa de máis información sobre este apartado, contacte coa Secretaría de acuBam no email comunicacion@acubam.org ou no teléfono 986 623 568.

  No caso de querer participar, poranse en contacto con vostede para solicitar a información necesaria para este apartado.