Ofertas de emprego

Peón agrícola

Estado da oferta: PECHADA

Referencia da oferta: Peon agrícola / Barxa
Empresa: Viveiros da Barxa, S.L.
Localización, Tomiño
Descrición da oferta: Realización de tarefas rutinarias nas instalacións do viveiro
Tipo de contrato: Temporal
Nº postos ofertados 2
Máis información: Tlfno. 660 39 87 79; info@dabarxa.com

Enviar email

X