rio-tollo

2 Postos de Peón de Viveiro

Estado da oferta: PECHADA

Referencia da oferta: Peón de Viveiro
Empresa: Rio Tollo
Funcións: produción planta, aplicación tratamentos fitosanitarios, manexo abonos, transporte de planta
Experiencia: manexo de tractor, remolque
Valórase: posuír carnet aplicador de fitosanitarios (nivel básico)
Tipo de contrato: Inicial de 12 meses, con posibilidade de incorporación á plantilla.
Xornada: Completa.
Nº postos ofertados 2
Máis información: Tlfno.9866009709; info@riotollo.com

servitalent-logo

Responsable de Produción - Enxeñeiro/a agrónomo

Estado da oferta: ABERTA

Referencia da oferta: Enxeñeiro/a Agrónomo
Empresa: Servitalent
Localización: Vigo e alrededores
Descrición da oferta: O noso cliente é unha empresa de viveiros, recoñecida no seu sector, que conta cunha superficie de máis de 30 hectáreas de cultivo de diversidade de plantas, con cliente a nivel europeo que dado o proceso de crecemento e apertura de novas liñas no que se atopa, necesita reforzar o seu departamento técnico coa figura dun/ha Responsable de Produción.
A persoa seleccionada terá as seguintes FUNCIÓNS e RESPONSABILIDADES:
– Marcar, deseñar e implementar as estratexias e directrices en canto a tempos, cantidades, colleitas, criterios de recoleción e variedades a seguir nas diferentes campañas coa finalidade de asegurar a fabricación en tempo, forma e calidade contratada.
– Asegurar o aprovisionamento da materia prima á planta e a logística para coordinar transportes e horarios.
– Coordinar e xestionar o traballo dos diferentes provedores para conseguir os obxectivos propostos, aliñándoos a unha visión global e corporativa da compañía.
– Implantar as políticas e procedementos necesarios para iso.
– Colaborará na definición, implantación e desenvolvemento do plan estratéxico en canto á política agrónoma e de expansión de cultivos da compañía.

Titulo preferente: Enxeñaría Agrónoma
Outra formación requerida: Máster en Enxeñaría Agronómica
IMPRESCINDIBLE:
– Experiencia previa de, polo menos, 2 anos en posicións de enxeñeiro/a agronómo/a en industria similar.
– Manexo de ERP e análise de datos
– Manexo de AutoCAD, GIS, etc.
– Inglés fluído
Tipo de contrato: Laboral, indefinido con 6 meses de proba
Nº postos ofertados 1
Máis información: Interesados enviar a candidatura a través deste enlace: https://bit.ly/30hJsdn

dcorema

Tareas rutinarias del vivero Corema

Estado da oferta: PECHADA

Referencia da oferta: Peón / Viveiros Corema
Empresa: Viveiros Corema, SL
Localización, O Rosal. San Xoán de Tabagón
Descrición da oferta: Realización de tarefas rutinarias nas instalacións do viveiro
Tipo de contrato: Temporal
Nº postos ofertados 1
Máis información: Tlfno. 607901797; info@viveirocorema.com

Enviar email

dcorema

Tareas rutinarias del vivero Corema

Estado da oferta: PECHADA

Referencia da oferta: Peón / Viveiros Corema
Empresa: Viveiros Corema, SL
Localización, O Rosal. San Xoán de Tabagón
Descrición da oferta: Realización de tarefas rutinarias nas instalacións do viveiro
Tipo de contrato: Temporal
Nº postos ofertados 2
Máis información: Tlfno. 607901797; info@viveirocorema.com

Enviar email

dviveiros-da-barxa

Peón agrícola

Estado da oferta: PECHADA

Referencia da oferta: Peon agrícola / Barxa
Empresa: Viveiros da Barxa, S.L.
Localización, Tomiño
Descrición da oferta: Realización de tarefas rutinarias nas instalacións do vivero
Tipo de contrato: Temporal
Nº postos ofertados 2
Máis información: Tlfno. 660 39 87 79; info@dabarxa.com

Enviar email