Plan de internacionalización mediante realización de accións de promoción exterior conxunta

IG.208.2018: Axudas do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014- 2020

IG.208.2019: Axudas do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014- 2020

 

Resumo dos proxectos: O sector do agro no Baixo Miño xurde nos anos 80 como unha nova actividade económica, coa intención de crecer e consolidarse como unha fonte de desenvolvemento económico e social da comarca, experimentando un crecemento exponencial nos últimos anos, chegando a abarcar, ademais do mercado nacional, mercados internacionais europeos e de Oriente medio.

Nestes últimos anos, a Asociación de Cultivos Baixo Miño – acuBam, aposta polo fortalecemento do sector deseñando un plan estratéxico como ferramenta de planificación e xestión. A internacionalización das empresas do sector é un dos eixos principais de actuación dentro deste novo Plan Estratéxico Sectorial, materializada en acadar novos mercados e incrementar as vendas dos produtos e servizos a nivel internacional, a través de accións de promoción exterior e misións comerciais, de profesionalización das áreas internacionais nas empresas e de incremento de coñecemento sobre novos mercados.

Os proxectos en concreto avanzan na materialización destas accións, co obxectivo último de mellorar a competitividade das empresas do agro da comarca de O Baixo Miño, a través do fortalecemento e posicionamiento en mercados internacionais.

Os resultados a alcanzar son:

·         Incremento de presenza das empresas do sector agro representadas en acuBam, en mercados internacionais

·         Aumento das vendas de produtos e servizos a nivel internacional: Mellora dos ratios de rendibilidade económica das empresas

·         Creación de emprego e maiores índices de estabilidade laboral no sector.

Accións financiadas:

·         Realización de visitas a feiras internacionais

·         Participación como expositores en feiras internacionais

·         Fortalecemento comunicativo do sector