Traballa connosco!

Díxanos os teus datos e o teu CV e manterémoste ao día das oportunidades laborais que ofrecen os socios de acuBam.  Indica o teu nivel de formación

 • Indica a especialidade da túa titulación. Ex.: Ciclo Medio en Traballos Forestais e conservación do medio natural.


 • Describe brevemente a túa experiencia profesional

  Marca as habilidades que domines. Podes marcar máis dunha.
 • Describe brevemente outras habilidades que domines

  Sinala cal é a modalidade de contacto na que estás interesado/a

  Sinala cal é o tipo de xornada que prefires en función da túa dispoñibilidade

 • Max. file size: 5 MB.
  Adxunta o teu CV actualizado

 • Max. file size: 1 MB.
  Podes adxuntar unha carta de presentación

  Enviando o teu CV confirmas que liches e aceptas o Aviso Legal e a nosa Política de Privacidade.

  Conforme ao Regulamento Xeral de Protección de datos, informámoslle de que os seus datos persoais pasarán a formar parte dun tratamento automatizado baixo a responsabilidade de ASOCIACIÓN CULTIVOS BAIXO MIÑO (ACUBAM). A finalidade do devandito tratamento de datos de carácter persoal é a de participar nos procesos de selección de persoal que organiza esta entidade e das entidades asociadas a ACUBAM. Os datos proporcionados conservaranse ata a adxudicación dun posto de traballo ou que se especifique a supresión dos mesmos por parte do interesado.

  Informámoslle que ASOCIACIÓN CULTIVOS BAIXO MIÑO (ACUBAM) xestiona os datos de carácter persoal que manexa segundo establece o Regulamento Xeral de Protección de Datos, instalando todas as medidas organizativas, e técnicas obrigatorias, para garantir a confidencialidade, evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos mesmos.

  Devanditos datos poderán ser cedidos aos asociados da ASOCIACIÓN CULTIVOS BAIXO MIÑO ( ACUBAM).

  Así mesmo, informámoslle de que vostede poderá exercer o dereito de acceso, rectificación, supresión e oposición, limitación do tratamento, portabilidad de datos e a non ser obxecto de decisións individualizadas automatizadas, mediante un escrito a ASOCIACIÓN CULTIVOS BAIXO MIÑO (ACUBAM), á dirección C/ López de Neira, 3 - Oficina 406, 36202 Vigo (Pontevedra).
 • Demuestra que eres humano realizando esta sinxela suma