Inscríbete nesta oferta

Incsríbete nesta oferta

Déixanos os teus datos e inscríbete nesta oferta de emprego
 • Escribe aquí o número de referencia que acompaña a esta oferta
 • Indica o nivel de formación que tes actualmente
  Indica a titulación que estás a cursar actualmente
 • Describe brevemente a túa experiencia profesional
  Sinala cal é a modalidade de contrato na que estás interesado/a

  Sinala cal é o tipo de xornada que prefires en función da túa dispoñibilidade

 • Adxunta o teu CV actualizado

 • Adxunta unha carta de presentación á túa candidatura.

  Al enviarnos tu CV confirmas que has leído y aceptado el Aviso Legal y nuestra Política de Privacidad.
  Conforme ao Regulamento Xeral de Protección de datos, informámoslle de que os seus datos persoais pasarán a formar parte dun tratamento automatizado baixo a responsabilidade de ASOCIACIÓN CULTIVOS BAIXO MIÑO (ACUBAM). A finalidade do devandito tratamento de datos de carácter persoal é a de participar nos procesos de selección de persoal que organiza esta entidade e das entidades asociadas a ACUBAM. Os datos proporcionados conservaranse ata a adxudicación dun posto de traballo ou que se especifique a supresión dos mesmos por parte do interesado.

  Informámoslle que ASOCIACIÓN CULTIVOS BAIXO MIÑO (ACUBAM) xestiona os datos de carácter persoal que manexa segundo establece o Regulamento Xeral de Protección de Datos, instalando todas as medidas organizativas, e técnicas obrigatorias, para garantir a confidencialidade, evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos mesmos.

  Devanditos datos poderán ser cedidos aos asociados da ASOCIACIÓN CULTIVOS BAIXO MIÑO (ACUBAM).

  Así mesmo, informámoslle de que vostede poderá exercer o dereito de acceso, rectificación, supresión e oposición, limitación do tratamento, portabilidad de datos e a non ser obxecto de decisións individualizadas automatizadas, mediante un escrito a ASOCIACIÓN CULTIVOS BAIXO MIÑO (ACUBAM), á dirección C/ López de Neira, 3 - Oficina 406, 36202 Vigo (Pontevedra).
 • Demostra que eres humano introduindo este captcha.

X