Viveiro As Sobreiras

Viveiro As Sobreiras

    • Enderezo:
    • A Granxa S/N - San Miguel de Tabagón
    • O Rosal
    • Pontevedra
 

NOME FISCAL DA EMPRESA

Antón González Ucha

CIF: 35573724S

PERSOA DE CONTACTO

Antón González Ucha, propietario

SERVIZOS E PRODUTOS

Actividade principal

Producción de plantas ornamentais.

Información xeral

As Sobreiras é un viveiro especializado na produción de planta ornamental arbustiva en contedor. Antón González, o seu propietario, provén dunha familia con ampla experiencia e coñecemento do sector no Baixo Miño.

O respecto ao medio ambiente é unha das prioridades na planificación do viveiro. Por iso, os tratamentos fitosanitarios aplicados realízanse con produtos de residuo cero, contribuíndo á conservación da biodiversidade da súa contorna.

Dedícase a plantas como coníferas, Photinia, Abelia, planta de tempada...X